Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aalto-yliopiston yleisakavalaiset ry on paikallisyhdistys, jonka edeltäjä Teknillisen korkeakoulun yleisakavalaiset ry perustettiin vuonna 2000? Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa yliopistossaan toimivien hallinnon, tutkimuspalveluiden ja oppimispalveluiden jukolaisen henkilöstön asioita.


Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Heino


Luottamusmies Leena Hauhio

  • No labels
Write a comment…